Ulf Månsson

Kommunfullmäktige - Ledamot, Valnämnd - Ledamot, Parlamentariska kommittén - Ersättare, Junehem AB - Ledamot, Jönköping läns Seniorråd - Vice Ordförande, Moderata Seniorer Jönköpingskretsen - ansvarig

Kontakt

Följ oss på facebook