Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun

Sara Larsson

Kommunrevision - 2e vice ordförande, Näringslivets Hus - lekmannarevisor, Jönköpings Rådhus AB - lekmannarevisor, Södra Munksjön Utvecklings AB - lekmannarevisor, Jönköpings Airport AB - lekmannarevisor

Kontakt

Följ oss på facebook