Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun

Sara Larsson

Kommunrevision - 1e vice ordförande, Näringslivets Hus - lekmannarevisor, Södra Munksjön Utvecklings AB - lekmannarevisor, Jönköpings Airport AB - lekmannarevisor, Elmia AB - lekmannarevisor, Torsviks Terminal AB - lekmannarevisor

Kontakt

Följ oss på facebook