Peter Jutterström

Kommunalråd - Kommunfullmäktige - Ledamot, Jönköping City AB - Ledamot, Torsviks Terminal AB - 2:e vice ordförande, Krisledningsnämnd - Ledamot, Södra Munksjön Utvecklings AB - 2:e vice ordförande, Jönköping Rådhus AB - Ledamot, Samhällsbyggnadsutskott - 1:e vice ordförande, Ledningsutskott - Ledamot, Kommunstyrelsen - Ledamot

Kontakt

övriga uppdrag:
Ledamot och 1:vice i Samhällsbyggnadsutskottet,
Ledamot Smuab,
Ledamot Funktionshinderrådet,
Ledamot Gruppen för civilsamhällsfrågor,
Ledamot Föreningen Götalandsbanan,
Ledamot Föreningen Europakorridoren,
Ledamot Förbundstyrelsen,
Ledamot Bankeryd-Bottnaryds partiförening,
Ledamot Kretsstyrelsen,

Läs mera om Peter här: https://jonkopingsmoderaterna.se/personportratt/peter-jutterstrom/  

Följ oss på facebook