Peter Jutterström

Kommunalråd, KS - ledamot, KF - ledamot, Ledningsutskottet - Ledamot, Rådhus AB - Ledamot, se vidare nedan.

Kontakt

övriga uppdrag:
Ledamot och 1:vice i Samhällsbyggnadsutskottet,
Ledamot Smuab,
Ledamot Funktionshinderrådet,
Ledamot Gruppen för civilsamhällsfrågor,
Ledamot Föreningen Götalandsbanan,
Ledamot Föreningen Europakorridoren,
Ledamot Förbundstyrelsen,
Ledamot Bankeryd-Bottnaryds partiförening,
Ledamot Kretsstyrelsen,

Läs mera om Peter här: https://jonkopingsmoderaterna.se/personportratt/peter-jutterstrom/  

Följ oss på facebook