Kamran Sairafi

Kommunstyrelsen - ersättare, Personalutskott - Ledamot, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd - 2:e vice ordförande, Välfärdsutskott - Ersättare, Kommunfullmäktige - Ersättare, Tabergsdalen partiförening - ordförande

Kontakt

Följ oss på facebook