Kamran Sairafi

Personalutskott - Ledamot, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd - 2:e vice ordförande, Välfärdsutskott - Ersättare, Kommunstyrelsen - Ersättare, Kommunfullmäktige valkrets Öst - Ersättare, Kommunfullmäktige valkrets Syd - Ersättare, Kommunfullmäktige valkrets Väst - Ersättare

Kontakt

Följ oss på facebook