Joakim Dahlström

IFO utskott väster - 1:e vice Ordförande, Socialnämnd - Ledamot, IFO-nämnd - 2:e vice Ordförande, Välfärdsutskott - Ledamot, Personalutskott - Ersättare, Kommunstyrelsen - Ersättare, Kommunfullmäktige - Ersättare

Kontakt

Följ oss på facebook