Gun Lusth

Ordförande i partiföreningen Skärstad/Ölmstad, Vice ordförande i Jönköpingskretsen, Ledamot i regionfullmäktige, Ledamot i nämnden för Arbetsmarknad Näringsliv och Attraktivitet (ANA), Vigselförrättare

Kontakt

Följ oss på facebook