Våra politiker

Anders Jarl
Teknisk nämnd - Ledamot, Kommunfullmäktige...
Bengt Regné
Kommunfullmäktige - Ledamot, Stadsbyggnadsnämnd -...
Bert-Åke Näslund
Kommunfullmäktige - Ledamot, Upphandlingsutskott -...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Cecilia Näslund
Barn- och utbildningsnämnden - Ersättare
Elisabet Mattsson
Kommunfullmäktige - Ledamot, Äldrenämnd -...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Eric Sjöberg
Stadsbyggnadsnämnden - Ledamot
Hans Hellström
Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Kamran Sairafi
Kommunstyrelsen - ersättare, Personalutskott -...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Karin Persson
Tingsrätten - Nämndeman
Kent Ly
Kommunfullmäktige - Ledamot, Destination Jönköping...
Malin Wengholm
Regionråd, Regionfullmäktige - ledamot, Regionstyrelsen...
Mats Green
Riksdagsledamot, Riksdagens Arbetsmarknadsutskott - vice...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Oscar Svensson
Barn- och utbildningsnämnden - Ersättare
Per-Allan Axén
Jönköpings Energi - 2'e v.ordf.,...
Peter Jutterström
Kommunalråd - Kommunfullmäktige - Ledamot,...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Thomas Arvidsson
Stadsbyggnadsnämnden - Ersättare, Tingsrätten -...
Thomas Bäuml
Regionstyrelsen-ledamot, Regionfullmäktige -ledamot, Nämnden för...
Amanda Björkström
Kultur & Fritidsnämnden - ersättare,...
Björn Johansson
Kultur- och fritidsnämnd - 2:e...
Carl-Gustaf Dybeck
Carl-Johan Lundberg
Kommunfullmäktige - Ledamot, Valberedning -...
Christina Björkhag
Kommunfullmäktige - Ledamot
Daniel Ihreborn
Politisk sekreterare - Region Jönköping,...
Elisabeth Wahlström
Regionfullmäktige - Ledamot, ANA -...
Gun Lusth
Ordförande i partiföreningen Skärstad/Ölmstad, Vice...
Helene Hellström
MK - Ordförande, IFO utskott...
Ivan Högstedt
Socialnämnd - ersättare
Jan Walgeby
IFO utskott söder - 1:e...
Janne Hedell
Partiförening Huskvarna & Lekeryd -...
Joakim Dahlström
IFO utskott väster - 1:e...
Johanna Kindberg Bakos
Junehem ab - Ledamot, Utbildnings...
Jonas Hallin
Stadsbyggnadsnämnden - Ledamot
Josef Zetterberg
Kommunfullmäktige - ledamot, Teknisk nämnd...
Kenth Rossler
Tekniska nämnden - ersättare, Nämndeman...
Kristoffer Rasmussen
Kommunfullmäktige - ledamot
Maria Måhlberg
Tingsrätten Nämndeman (2019), Kretsstyrelsen -...
Martin Hytting
Partiförening Barnarp - ordförande, Barn-...
Per Skrealid
Jönköpings kommuns fastighetsutveckling AB -...
Peter Isoz
Kommunrevision - Ledamot, Netsam AB...
Risto Kesti
Elmia AB - ledamot, Partiförening...
Sven Enar Johansson
Äldrenämnden - ersättare
Thomas Candemar
Västra Bevakningskompaniet - Ledamot, Högskolefastigheter...
Tommy Henriksson
Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Tommy Nordman
Kommunfullmäktige - ersättare
Ulf Månsson
Kommunfullmäktige - Ledamot, Valnämnd -...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Anders Backman
Braheskolan - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Anders Carlsson
IFO utskott öster - Ledamot,...
Anna Lena Näslund
Tingsrätten - Nämdeman
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Christer Gustafsson
Jönköpings kommuns fastighets AB -...
Christer Lantz
Bankeryds Partiförening - styrelseledamot, Stiftelsen...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Claes von Sivers
Överförmyndarnämnden - 1 vice ordförande
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Daniel Engström
Utbildnings-och arbetsmarkandsnämnden - ledamot
Dilba Zandi
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Elisabeth Hjort
Bostads AB Vätterhem - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Gerd Pettersson
Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Göte Jonsson
Jönköpings Insatskompani - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Gunilla Warchalowski
Nämndemän vid Jönköpings tingrätt -...
Gustaf Levinsson
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Hans Stam
Miljö- och hälsoskyddsnämnd - Ersättare
Hans-Olof Görebrant
Henrik Larsen
Barn- & utbildningsnämnden - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Inger Andersson
Grenna museum - styrelseledamot
Inger Krantz
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Ingrid Öquist
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Jan Birgersson
Miljö- & hälsoskyddsnämnden - Ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Kerstin Cewers
Kjell Krantz
Tingsrätten - Nämndeman (2019), Valnämnd...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Laila Wiman Larsson
Visingsöbostäder AB - ledamot
Lars Bertilsson
Teknisk nämnd - ersättare
Lars Hoel
Lars Hoving
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Lars-Åke Bertilsson
Tekniska nämnden - ersättare
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Lina Hedell
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Linnéa Carlsson
Magnus Berndtzon
Regionsfullmäktige – ersättare, Nämnden för...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Magnus Crona
Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt -...
Maja Mulaomerovic
Bostads AB Vätterhem - ledamot
Maria Magui
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Michael Senke
Michael Torndahl
Bostads AB Vätterhem - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Olof Ekstrand
Pär Aronsson
Jönköping Energi AB - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Pär Bohman
Nämndeman vid Jönköpings tingsrätt -...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Perolof Kallings
Överförmyndarnämnden - ersättare
Rebecka Jarl
Tingsrätten - Nämdeman
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Rolf Björklund
Visingsöbostäder AB - 1e vice...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Sara Larsson
Kommunrevision - 1e vice ordförande,...
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Simon Jansson
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Sven-Olof Hultberg
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Thomas Linder
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Thomas Nordqvist
Överförmyndarnämnd - 2:e vice Ordförande
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Thomas Wermö
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Tommy Sandahl
Tingsrätten - nämndeman
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Ulf Alexandersson
Bostads AB Vätterhem - ledamot
Politiker Moderaterna Jönköpings Kommun
Vilbert Soleymanian
Regionsstyrelse - Ersättare, Kommunfullmäktige -...

Följ oss på facebook