Thomas Candemar

Ledamot i Jönköpingsstyrelsen
Ledamot i Tekniska nämnden
Ledamot i Högskolefastigheter i Jönköping

Thomas är inte stöpt i en standardform. Det vittnar den ovanliga kombinationen av en stark konstnärlig ådra parat med stort teknikintresse om. Som barn ritade han timvis och skruvade isär saker för att ta reda på hur de fungerade. Senare gick Thomas i konstskola och jobbade som reklamtecknare. Men han är också utbildad maskiningenjör. Sedan 90-talet driver han System Andersson som förser tillverkande företag med egenutvecklade tids- och kostnadseffektiviserande IT-lösningar.

“Bakgrunden som kreatör eller reklamare har faktiskt varit en mycket viktig tillgång som företagare i en bransch som annars har ett väldigt tekniskt tilltal. Vi har jobbat mycket med pedagogiken kring våra produkter och presenterat dem på ett mer tillgängligt sätt.”

Thomas är född 1964 och uppvuxen i Jönköping. Under högstadiet engagerade han sig i Moderat skolungdom (MSU) i samband med den kärnkraftsdebatten. Senare var han med i MUF. Idag ser han att det politiska engagemanget stimulerar honom som företagare – och vice versa. Företagandet ger kraft åt politiken.

Han bor i Kortebo med sin fru och två döttrar. Familjen delar intresset för golf och skidåkning.

“Jag har ett stort intresse i både företagsfrågor och stadsbyggnadsfrågor. Jönköping är i stora delar en väl fungerande stad, men den kan bli ännu bättre och mer spännande med Moderat politik. Jag tycker exempelvis att det är positivt att konkurrensutsätta kommunala bolag. Den kommunala verksamheten har svårt att klara av att möta efterfrågan på exempelvis nybyggnation. Det är inte alltid så populärt att prata om privatisering eller behovet av anlita experter från näringslivet, men jag tror att det är helt nödvändigt.”

Thomas har varit och är bland annat engagerad i frågor som rör utvecklingen av kommunens vattennät, bostadsförsörjning, utveckling av offentliga utomhusytor såsom grönområden och lekplatser samt hur hamnarna kan utvecklas för att gynna ett rikt båtliv i Jönköping.

“Jag tror på Alliansen – där alla Alliansrepresentanter både ges utrymme att driva egna frågor och där vi också backar varandra i samarbetsfrågor. Så arbetar vi bland annat i Tekniska nämnden.”

Följ oss på facebook