Peter Jutterström

Kommunalråd

Det går inte att ta miste på att Peter trivs i talarstolen och den politiska debatten. Han är en trygg frontfigur med gedigen erfarenhet av det politiska hantverket, inte minst från sina år som Riksdagsledamot. Men han älskar också allt som pågår i de politiska kulisserna – förhandlingar, diskussioner och förankring av idéer; livet i politiken som gemene man inte alltid ser.

Peter föddes i Stureby utanför Stockholm 1958 och flyttade i treårsåldern till Manila, Filippinerna, tillsammans med sina föräldrar och bror. Där gick han i amerikansk skola. Väl tillbaka i Sverige som nioåring talade han bara engelska. I skolan i Sundbyberg kallades han då – trots sitt svenska ursprung – för utlänning och fick så småningom gå till talpedagog för att slipa bort sin amerikanska brytning. Erfarenheten gav honom inblick och förståelse för upplevelsen av utanförskap, något han har nytta av i sin politiska gärning.

Peter fann sitt intresse för politik och sin moderata hemvist i 14-årsåldern genom många och långa diskussioner med kompisgänget. Partiets syn på individen och viljan att ge medborgarna valfrihet var ledande. I vuxen ålder har de politiska engagemangen löpt parallellt med eget företagande.

“Demokrati måste ta tid. För mig har det varit det en viktig insikt. Som företagare är jag van att ha nära till beslut. Inom politiken vandrar frågor genom nämnder och remitteras till olika instanser. Men det är så den demokratiska processen måste gå till.”

Efter åren i Stockholm och en tid i Göteborg landade Peter i Jönköping 1993. Han har arbetat i över 20 år som politiker här. En av de frågor som engagerat honom under åren och som han arbetade för att driva igenom är privatiseringen av vuxenutbildningen i stan. Det ledde till en mer effektiv verksamhet med större flexibilitet och bättre resultat i elevutvärderingar. Dessutom innebar det en kostnadsbesparing för skattebetalarna.

Peter bor med sin fru och dotter i Trånghalla och har politiken både som arbete och fritidsintresse. Vid sidan av det har han stort intresse för kultur – böcker, teater, museer – och sport. Familjens trädgård vittnar också om hans känsla för estetik.

“Jag har en genuin övertygelse om att både kultur och idrott är hälsofrämjande. Om vi visar framåtanda och skapar möjligheter till ett rikare kulturliv i Jönköping så skapar det positiva effekter i flera delar av samhället.”

Följ oss på facebook