Peter Isoz

Ledamot i kommunrevisionen som har i uppdrag att för medborgarnas räkning granska kommunens och de kommunala bolagens verksamhet.

Under tidigt åttiotal, då många av oss bara hade upptäckt telefon, fax och möjligen videotex var Peter redan en van användare av dator och mail. Teknik var hans första stora intresse. Som barn ägnade han mycket tid åt att plocka isär prylar för att se hur de var konstruerade. I 10-årsåldern väcktes hans politiska intresse. Nyfikenheten för både tekniska lösningar och politik sitter i än idag.
 
Peter Isoz föddes i Stockholm 1946. Under uppväxten flyttade han med familjen mellan storstäder i Sverige och utomlands. I början av 80-talet – då han själv hunnit skaffa fru och tre barn – upplevde han att de tekniska kommunikationsvägarna var så pass väl utvecklade att man inte längre behövde bo i en storstad för att kunna nå omvärlden på ett effektivt sätt.
 
En tjänst som teknisk projektledare vid Saab Training och möjligheten att bo naturskönt lockade Peter till Stensholm, ett område i Hakarp utanför Huskvarna. Med cykelavstånd till arbetsplatsen jobbade han under tre decennier på Saab Training med projekt och produkter för försvars- och rymdfartsbranschen. Peter beskriver arbetsmiljön som en innovativ högteknologisk verksamhet med många internationella kontakter. Dessa gav honom chansen att resa världen över i tjänsten.
 
Precis som intresset för teknik har även politik löpt som en röd tråd genom Peters liv – eller snarare en blå tråd. Föräldrarna var inte politiskt aktiva, men Peter minns tydligt hur han som tioåring fick följa med sin pappa för att höra Jarl Hjalmarson* tala. Några år senare engagerade han sig i MUF.
“I grunden handlar det om att demokrati kräver engagemang. Vill man leva i ett samhälle som styrs demokratiskt så behövs det människor som engagerar sig politiskt.”
 
Peter har haft politiska uppdrag genom åren. Under 90-talet var han exempelvis ordförande i Huskvarnas partiförening, där han idag är kassör. Som pensionär har han haft möjlighet att utöka sitt engagemang för partiet. Utöver uppdraget som ledamot i kommunrevisionen beskriver han sin roll idag som en stödfunktion – en som hjälper till med webbfrågor och annan praktisk samordning i kulisserna. Tillsammans med många andra bidrar han till en stark gemenskap inom partiet och de funktioner som utgör ryggraden i en väl fungerande och enad partiapparat.
 
*Jarl Hjalmarson var partiledare för Högerpartiet, numera Moderaterna, 1950-1961.

Följ oss på facebook