Christina Melle

Moderatkvinnoansvarig för jönköpingskretsen
Styrelseledamot i Jönköpingsföreningen som moderatkvinnorepresentant
Ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Christina Melle var som barn en fri tänkare, en egensinnig själ och en driftig person. Hon var den som ville provocera och utmana till synes givna mönster, men absolut inte bara för sakens skull, hon gjorde det för att hon ville förändra saker i grunden. I tonåren fortsatte hon på inslaget spår och idag använder hon samma styrkor i sin politiska gärning.

För Christina ligger det i ryggmärgen att se på saker och ting från vitt skilda håll, ur olika människors perspektiv. Hon har på många sätt alltid befunnit sig i en mellanvärld då hon är mellanbarn i en familj där mamman kommer Finland och pappan från Mellanöstern. Som socionom är hon också en viktig länk mellan individen och samhället för att kunna stötta människor att åstadkomma förändringar i sina liv. Under flera år har hon varit verksam i Stockholm, men en stor del av hjärtat har alltid funnits i Jönköping. För några år sedan hittade hon hem till Jönköping igen för att bo, leva och verka mitt emellan Sveriges största städer. Här finns sonen, kärleken och framtiden.

“För mig har politiken alltid handlat om att kämpa för individens okränkbara rätt till sin egen identitet och att få förutsättningar att leva efter sina egna drömmar. Individens frihet, men också ansvar, att göra skillnad i sitt eget liv är en naturlig del i min politiska gärning, oavsett vilka frågor jag engagerar mig i.”

Det politiska intresset har varit med Christina sedan barnsben, men det blev officiellt när hon under tidiga tonåren blev medlem i MUF. Hon kandiderade till kommunfullmäktige som 17-åring och blev sedermera invald året efter. Sedan dess har hon haft ett antal politiska uppdrag och arbetat som t ex biståndshandläggare. Idag är hon egenföretagare och arbetar med familjehemsplaceringar.

Christina har ingen utpräglad politisk ambition. Istället är hjärtefrågorna hennes enda drivkraft. Våld i nära relationer och kvinnligt entreprenörskap är två ämnen som formar mycket av hennes politiska budskap, precis som hennes vardag som företagare.

“Min politiska drivkraft ligger i att stå upp för människor som utsätts för våld i alla delar av samhället. Fysiskt, psykiskt eller ekonomiskt våld spelar ingen roll. Jag brinner extra starkt för att minska våldet i nära relationer, där kvinnor och barn drabbas betydligt hårdare än män. Våldsförebyggande insatser är en del av mitt arbete som socionom och därmed också en viktig del av mitt politiska engagemang.”

Följ oss på facebook