Björn Johansson

Ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Björn Johansson har trygghet och säkerhet i blodet. Konstigt vore det annars som erfaren polis och f d officer. Det är en lagens man av ordning och reda, men också en moderat med en stor kunskapsbas inom trygghets- och säkerhetsfrågor. Bakgrunden som polis är en ovärderlig tillgång i hans roll som regional samordnare för brottsförebyggande arbete i Jönköpings län. Hans gedigna erfarenhet och kunskap inom området är därmed också en tillgång för Nya Moderaterna i Jönköpings kommun.  

Som ung var Björn inte partipolitiskt knuten. Han testade olika vägar och besökte ett antal ungdomsförbund, från höger till vänster, för att delta i debatten i olika frågor. Han fattade tidigt tycke för den moderata politiken och har sedan barnsben haft ett stort intresse för samhällsfrågor. Det var först under 2012, när tid och andra yttre omständigheter medgav, som han gav sig in i politiken på allvar och blev medlem i Nya Moderaterna.

“Mitt politiska intresse bottnar främst i debatten. Samtalet och argumentationen har alltid lockat mig, precis som den moderata politiken. Jag tror på individens egna förmåga och kraft, men också på samhällets stöttande funktioner. Nya Moderaternas politik är för mig en perfekt balansgång mellan individens frihet och samhällets trygghet.”

Under en stor del av sitt yrkesverksamma liv har Björn burit uniform i Sveriges namn. Det är en man som flyttat runt lite överallt och som hittade en fast punkt i Lund, där han blev stationerad som ung polisaspirant. Han har under större delen av livet varit bosatt utanför Smålands gränser, men numera utgår livet från Huskvarna och Jönköping. Just nu är han tjänstledig från polisen och arbetar på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Huvudansvaret ligger på social hållbarhet inom den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet. Något han verkligen brinner för, i såväl professionen som politiken. Björn fungerar som en länk mellan lokal och nationell nivå i det brottsförebyggande arbetet i samverkan med olika aktörer.

“Trygghet och säkerhet har blivit en ledstjärna för mig. Jag känner att jag kan bidra med mycket eftersom jag är polis i botten. Man kan väl säga att jag kan se brottsförebyggande frågor från myntets olika sidor, från samhällets och individens håll. För mig är trygghet och säkerhet två grundbultar i ett fungerande samhälle.”

Följ oss på facebook