Bengt Regné

Ledamot i kommunfullmäktige
Ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Det är frestande att använda ordet jordnära när man beskriver Bengt Regné. Bengt är bondpojken som blev lantmästare, yrkeslärare på naturbruksgymnasium och kommunpolitiker – med just skola och utbildning som hjärtefråga. Engagemanget sträcker sig tillbaka till 2006 då Bengt Regné blev medlem i Lekerydsföreningen (han bor på landet i Svarttorp tillsammans med sambon Eva som driver sin föräldragård).

2010 blev han ledamot i kommunfullmäktige och 2014 utsågs han till utbildningsnämndens ordförande.

Engagemanget i utbildningsfrågor har naturligtvis en stark koppling till hans yrke.

Jag tycker att det är roligt att jobba med ungdomar, det är ett förtroende. Det känns bra att få dela med sig av kunskap och hjälpa dem att förstå ibland ganska komplicerade saker. Den bästa lektionen är när man möts av nyfikenhet och frågor.”

 

Bengt Regné menar att det är viktigt att driva en individanpassad utbildningspolitik där människan och människans utvecklingsmöjligheter kommer i första rummet. Han är inte förtjust i ord och uttryck där individer behandlas som en resurs. Som till exempel ”kompetensförsörjning”. Människan är målet och får inte bli ett medel.

”Men självklart är det viktigt att vi kan erbjuda utbildningsinsatser som underlättar för kommunens företag att hitta den kompetens de behöver. I framtiden tror jag också att det kommer bli allt viktigare att man både som ung och i vuxen ålder har bra möjligheter till kompetensutveckling eller omskolning. Arbetsmarknaden befinner sig i ständig förändring och vår utmaning är att hjälpa våra invånare att hitta sin plats och kunna fortsätta utvecklas. Här är det viktigt med samverkan mellan olika aktörer.”

Fokus måste ligga på eleverna och vad vi tillför dem.

”Det kan finnas massor av goda idéer men det är också viktigt att stanna upp och se vad vi har. Vi har en skyldighet att använda skattebetalarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt.”

Bengt Regné är själv uppväxt på landet, i Harry Martinson-land, på morföräldrarnas lilla bondgård i Klockrike. Engagemanget i landsbygdens frågor är genuint.

”Utbyggnaden av fiber är en av de viktigaste frågorna just nu. I dag är många delar av lantbruket högteknologiskt. Driften och servicen av mjölkrobotar är digital och kräver bra bredband. Jag ser gärna också att vi jobbar för att minska regelverken kring servering och försäljning av egenproducerade livsmedel.”

Hans yrkeserfarenhet omfattar även drygt fem år i kriminalvården där Bengt jobbade med narkotikaberoende personer.

”Det var en väldigt nyttig erfarenhet, man får en annan bild av samhället. Vi har olika förutsättningar men det fråntar oss inte det personliga ansvaret.”

Följ oss på facebook