27 Mar 2021

Sverigemöte – digitalt

Kungsgatan 6, Jönköping, Sverige 09:00 -

Boka in lördagen 27/3 2021 för Sverigemötet!
Mötet planeras i nuläget vara digitalt.
Så glöm den angivna adressen. Adress får du välja själv.
Mer information kommer.

Följ oss på facebook