25 Aug 2018

Pride parad

Kungsgatan 8A, 553 18 Jönköping, Sverige 12:30 -

Öppna moderater arbetar för ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors olikheter.

Vi vill att alla människor oavsett kön, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, trosuppfattning, etnicitet, funktionalitet eller ålder ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att leva och forma sitt liv.

LIKA FÖR ALLA!

Den 25 augusti vill vi att du som medlem och företrädare för moderaterna i Jönköpings län visar ditt stöd i dessa frågor och deltar i paraden Jönköping Qom ut! Paraden är till för att belysa frågor gällande HBTQ och vikten av mångfald i hela Jönköpings län.

Under veckan anordnas flera aktiviteter och föreläsningar i länet. Mer information finns på www.Qomut.se

Lördagen den 25/8

Den 25 augusti träffas vi på kansliet kl. 12.30 för att peppa igång.
Vi går gemensamt till parkeringen vid Per Brahe gymnasiet där paraden börjar gå kl. 14.00

Efter paraden följer kampanj i Rådhusparken med flera aktiviteter.

Ca. kl. 17.30 samlas vi på kansliet för gemensamt mingel.
(anmäl gärna ditt deltagande till Tobias Pettersson via mejl: varnamo@moderaterna.se eller telefon 0738295921
för att vi ska ha mat och dryck så att det räcker)

Varmt välkomna att delta och visa att moderaterna har den bästa politiken för individen, dess frihet och för ett samhälle som är lika för alla!

Tobias Pettersson

Föreningsordförande

Öppna moderater Jönköpings län

Följ oss på facebook