12 Mar 2018

Moderatkvinnorna: Civilsamhället

Lantmätargränd, Jönköping, Sverige 17:30 -

Välkommen 12 mars kl 17:30-20

Plats: WOX hotell, Lantmätargränd 2, Jönköping

Kvällens ämne:   CIVILSAMHÄLLET

Det moderna samhället vi lever i är effektivt och rationellt men hur säkert är det?
Hur ser dagens hot mot civilsamhället ut och hur skapar vi ett robustare civilsamhälle?
Vilka är de nya hoten mot vårt samhälle och vårt sätt att leva och hur kan vi alla bidra till att göra det säkrare?

Vi får lyssna till och diskutera med tre kompetenta kvinnor på området:

Åsa Wackelin, företagsekonom, ordförande i civilförsvar- och krisberedskapsgruppen, Moderatkvinnorna
Ellen Juntti, ridsdagsledamot (M), Justitieutskottet. Fd kriminalinepktör. Moderaternas kriminalpolitik
Lotta Olsson, Specialsjuksköterska, Riksdagsledmot (M), Försvarsutskottet.

Pris: 95:- per person – Bakad regnbåge med tillbehör samt kaffe –betalas via swisch 0709 60 75 09 eller kontant till Eva.

Anmälan via sms eller e-post senast den 7 mars till
Susanne   0709 27 56 45               eller             Eva   0709 60 75 09
susanne.wahlstrom@moderaterna.se
                      eva.torn@vmomail.se

V Ä L K O M M E N   !                                                

Följ oss på facebook