19 Aug 2019

Moderata seniorer 19 augusti 13.00

Vallgatan 3, 553 16 Jönköping, Sverige 13:00 -

Välkomna till höstens första träff på Guvernören.
Vår gäst denna gång är Malin Wengholm
som kommer informera om Moderat Sjukvårdspolitik.
Ett aktuellt och viktigt ämne!

Tag gärna med vänner och sympatisörer.
Lunch till självkostnadspris.

Anmälan senast 15 augusti till Britt Inger Bernving:
brittinger.bernving@telia.com eller telefon 0703-248739

Länk till podcasten ”Wengholm & Vänner”

Följ oss på facebook