18 Feb 2020

Moderata seniorer 18/2

Vallgatan 3, 553 16 Jönköping, Sverige 13:00 - 14:45

Välkomna till höstens andra träff på Guvernören.
Vår gäst denna gång är Kent Ly
som kommer informera om:

”Besöksnäringens betydelse för välfärden i Sverige och Jönköpings kommun.”
Varför är det viktigt med ett bra företagsklimat och hög attraktivitet i en kommun?

Vi träffas kl.13.00 för lunch på Restaurang Guvenören.
Lunch till till självkostnadspris.
Kontantfri Restaurang.

Välkomna

Britt Inger Bernving, Ulf Månsson

Anmälan senast 16/2 till Britt Inger Bernving

brittinger.bernving@telia.com eller 0703-24 87 39

Tag gärna med vänner och sympatisörer.

 

Följ oss på facebook