23 Aug 2018

Lunch träff med topp 3 kandidaterna

Restaurang Guvenören, Vallgatan, Jönköping, Sverige 14:00 -

Lyssna på vad våra tre toppkandidater i kommunen tycker är mest viktigt.

Peter Jutterström, Kent Ly och Carl-Johan Lundberg kommer att få 10 minuter var att redovisa för vad de tycker är bra i kommunen, och vad de vill förändra.

Men först äter vi en lunch som Moderaterna betalar!

Anmälan till inger.grund@gmail.com eller 072 2103738

Varmt välkomna!

Inger Grund

Följ oss på facebook