1 Jun 2020

Gruppmöte 1 juni (Digitalt)

Västra Storgatan 16, 551 89 Jönköping, Sverige 18:00 -

Moderatvän,

Det planerade fysiska medlemsmötet 1 juni är inställt.
(Hemsidesinställningen kräver plats – därför visas det ovan)

I stället avser vi att hålla ett digitalt möte den 1 juni kl 18.00.

Vi vill informera om vad som hänt under våren och även få möjlighet att tillönska er alla en riktigt fin och skön sommar.

För att ansluta till mötet finns två möjligheter.

 • Video: Följ länken, Anslut till Microsoft Teams-möte
 • Telefon: Ring 08-22 90 90 och knappa in lösenord 961088#
  Båda mötesrummen öppnas upp omkring kl 17.45 måndag 1 juni

Agenda för mötet:

Uppkomna vakanser för intresseanmälan:

 • Ledamot i Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden
  Intresseanmälan med kort CV senast 8 juni
 • Två ledamöter i Kultur- och Fritidsnämnden,
  varav den ena avser uppdrag som  2:e vice ordförande i nämnden.
  Intresseanmälan med kort CV senast 17 augustiIntresseanmälan för båda nämnderna skickas till kretsordförande Anders Jarl, anderi_69@hotmail.com

Hälsningar,
Peter, Anders, Bengt, Bert-Åke

 

Följ oss på facebook