29 Mar 2019

Brexit – oro i världen 190329

3, 551 19 Jönköping, Sverige 09:30 - 12:00

Arrangör: Regional Exportsamverkan – Jönköpings län
Medarrangörer: Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Följ oss på facebook