24 Feb 2020

Årsmöte Huskvarna-Lekeryd Partiförening

Erik Dahlbergsgatan 20, 561 32 Huskvarna 18:00 -

Traditionsenliga årsmöteshandlingar
med dagordning enligt stadgarna.

Huskvarna Stadshotell

Buffe serveras
Kostnad 100 kr

Anmälan till Johanna, johanna@kindbergs.se
eller telefon: 0709-53 36 35

Välkomna!

Följ oss på facebook