22 Mar 2021

Årsmöte Huskvarna-Lekeryd Partiförening

Kungsgatan 6, Jönköping, Sverige 18:00 -

Traditionsenliga årsmöteshandlingar (via dator)
med dagordning enligt stadgarna.

Boka kvällen!
Anmäl dig via mail till: johanna@kindbergs.se
Så får du en mötesinbjudan till ”Zoom”.

Glöm kartan, Mötet blir digitalt via din dator/padda/mobil
(Webb-programmet kräver att någon gatu-adress anges).

Följ oss på facebook