Ett tryggare och säkrare Jönköping

I Jönköpings kommun finns utmaningar med brottslighet, våld och otrygghet, precis som i de flesta andra kommuner i Sverige. Det är inget nytt, men det är något som Nya Moderaterna tar på största allvar. För oss är det en självklarhet att varje gata och torg i kommunen ska vara säkra och trygga att vistas på. Man ska också känna sig trygg bakom stängda dörrar. Ingen invånare i Jönköpings kommun ska behöva utsättas för våld, oavsett form, eller känna sig otrygg. Idag görs det många bra saker i kommunen för att motverka våld och otrygghet, men vi behöver höja nivån och sikta ännu högre. Det ska vara tryggt och säkert att bo, leva och verka i Jönköpings kommun. Men det ska också kännas, i stort och ned på individnivå. Det är ett löfte som vi går till val på, men också något som finns i vår ryggmärg.  

Faktisk säkerhet och trygghet på riktigt
Nya Moderaterna är en stark förespråkare av lag och ordning genom att vi vill skärpa straffen och få fler poliser. Poliser förtjänar också högre lön och ett ökat skydd mot angrepp, på såväl lokal som nationell nivå. Till Jönköpings kommun behövs minst 75 nya poliser. Den övergripande säkerheten i samhället är en komplex fråga eftersom den både bygger på faktisk säkerhet och upplevd trygghet. Därför har Nya Moderaterna i Jönköping valt att i större utsträckning utnyttja våra medlemmars professioner i politiken. Vi har exempelvis medlemmar som har arbetat större delen av karriären som poliser. Bland medlemmarna finns också socionomer som stöttar de allra mest utsatta i samhället. Det gör att våra förslag inte ligger och samlar damm på ett skrivbord. De är ständigt aktuella, eftersom vi själva brinner för trygghets- och säkerhetsfrågor.

Kameraövervakning kan öka tryggheten
Den ökade känslan av otrygghet i samhället bygger på en rad olika faktorer som är tämligen svåra att härleda, från politiska strömningar till våldsfokuserad mediabevakning. Känslan av otrygghet, vare sig den är befogad eller inte, är något vi vill motverka på alla sätt vi kan. Mycket handlar om att öka de ekonomiska resurserna till rättssystemet på nationell nivå och olika typer av brottsförebyggande insatser på lokal nivå i Jönköpings kommun. På så sätt kan man öka förtroendet för hela rättsapparaten på bred front och därmed minska känslan av otrygghet. En lösning kan vara att sätta upp övervakningskameror på brottsutsatta platser och andra strategiskt utvalda platser i kommunen. Nya Moderaterna i Jönköpings kommun vill öka möjligheterna till kameraövervakning för polisen. För att det ska ge konkreta resultat tycker vi att polisen ska kunna filma utan tillstånd.


Större fokus på brottsoffer
Idag är det alldeles för stort fokus på gärningsmännen i Jönköpings kommun. De är och bör primärt vara en fråga för rättsväsendet i form av åklagare och polis. Gärningsmännens offer är enligt Nya Moderaterna bortglömda och får inte det samhällsstöd de behöver. De är ofta utlämnande och få söka stöd själva. Nya Moderaterna i Jönköping föreslår att samarbetet utökas mellan olika samhällsaktörer på lokal nivå för att på ett snabbare och bättre sätt kunna hjälpa brottsoffer. Polis, socialtjänst, rättsmedicin och åklagare m fl måste tillåtas att ha tätare och snabbare samarbeten för att kunna stå till förfogande för brottsoffer när det behövs som mest. För att lyckas behöver man se över lagstiftningar som t ex sekretesslagen, öka det ekonomiska stödet till samverkande instanser och framförallt börja prata om våldets förödande konsekvenser i alla delar av civilsamhället – från skolor till idrottsföreningar. Ökat ekonomiskt stöd till forskning och utbildning inom området är också en viktig del av helheten.


Våld i nära relationer måste minska

Våld i nära relationer drabbar såväl kvinnor som män. Kvinnor är dock kraftigt överrepresenterade i statistiken och utsätts oftast för grövre våld vid upprepade tillfällen. I de allra flesta fallen är förövaren en man. Barn är en extra utsatt grupp som direkt eller indirekt får ta konsekvenserna av våld, kränkningar och hot i olika former. Våldet leder i många fall till att individen får låg självkänsla och skuldbelägger sig själv. Det kan i sin tur leda till att personen i fråga utvecklar skam och till och med blir handlingsförlamad. Personer som utsätts för våld i nära relationer far illa på flera olika plan samtidigt som de berövas rätten att bestämma över att sina egna liv. Det går emot allt vi står för inom Nya Moderaterna i Jönköpings kommun. Vi vill få bukt med våldet som sker i nära relationer – oavsett om det är fysiskt, psykiskt, sexuellt, latent, ekonomiskt, materiellt eller hedersrelaterat våldsutövand

Information

2017-12-20

Dela artikeln:

Följ oss på facebook