En skola som väcker nyfikenheten

Väck ungas och vuxnas nyfikenhet på alla de spännande jobb som finns i Jönköping! Moderaterna i Jönköpings kommun står för en utbildningspolitik där individen får chansen att utvecklas utifrån egna intressen och hitta sin plats i yrkeslivet och i samhället.

– Jag tycker inte om ordet kompetensförsörjning, säger Bengt Regné, moderat ledamot i

Jönköpings kommunfullmäktige och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Det han menar, är förstås att målet inte är att mata arbetsmarknaden med ”arbetskraft” utan att istället uppmuntra individen till att vara nyfiken på omvärlden och sedan utveckla sin kompetens efter det egna intresset.

Kompetensutveckling alltså. Och kompetensutveckling är en kärnfråga för Jönköpings kommuns framtid.

– I vår kommun har vi en mycket stark tillverkningsindustri. Att företagen kan hitta medarbetare med rätt kunskaper är en förutsättning för att folk ska ha jobb och företagen utvecklas. Det är också en förutsättning för kommunens skatteintäkter och därmed vår välfärd. Därför är det viktigt att vi uppmuntrar teknikintresset hos barn, unga och vuxna, säger Bengt Regné.

Teknikintresset finns ofta där, men ”kommer av sig”. Undersökningar visar att hela 10 procent av dem som har ett tekniskt intresse ändå väljer att studera till helt andra yrken. Det gäller alltså att hålla nyfikenheten vid liv, hela vägen.

– Redan nu har vi ett pågående initiativ i kommunen där vi koordinerar insatserna mellan grundskolan, gymnasiet, yrkeshögskolan och Jönköping University, UppTech och Teknikföretagen. Den här typen av samarbeten tror vi inom Nya Moderaterna mycket på!

 

 

Det här vill Nya Moderaterna i Jönköping göra för att kommunens skolor och utbildningar ska bli ännu bättre:

Grundskolan

Invånarna i Jönköpings kommun kan glädja sig över att vi har en bra grundskola jämfört med riket. Vi har många behöriga lärare och har en mycket bra skola för de pengar som vi har att jobba med. Nya Moderaterna vill fortsätta utvecklingen genom att erbjuda lärarna i kommunen ännu större möjligheter till fortbildning. I Jönköpings kommun ska en lärare kunna göra karriär, inte bara som rektor och administrativ chef, utan som pedagog. Vi vill också verka för en snabbare digitalisering av skolan.

Gymnasieskolan

Också i gymnasieskolan kan Jönköpings kommun uppvisa en god kvalitet och bra resultat. Faktum är att fler och fler elever väljer något av våra kommunala gymnasier, i dag är vi uppe på 90%. Nu gäller det att bygga vidare genom att erbjuda lärare och ledning möjligheter till fortbildning och utveckling.

Integration

Vi vill ge nyanlända möjligheten att snabbt bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Därför vill Nya Moderaterna i Jönköping utveckla innovativa lösningar med utbildningsinsatser och bra praktik. Genom att erbjuda SFI-utbildning varvad med praktik på arbetsplatserna kan vi tidigt skapa en koppling till yrkeslivet och goda kontakter med arbetsgivarna.

Vuxenutbildning

Företagen i Jönköpings kommun står inför en stor utmaning i form av pågående automatisering och digitalisering. Därför ska vi bli ännu bättre på att erbjuda fortbildning och omskolning i livets alla skeden. En ännu effektivare upphandling av vuxenutbildningar med hög kvalitet är en förutsättning för att vi ska kunna möta framtiden.

Högre utbildning

Jönköping University är en fantastisk tillgång – som Jönköpings kommun kan ta tillvara ännu bättre. Nya Moderaterna vill verka för att studenterna ska stanna i kommunen och bidra med sin kompetens även efter examen. Att JU dessutom har en så stark internationell profil är en stor tillgång för våra många lokala företag med global verksamhet. Om vi kan få de utländska studenterna att stanna så är det vinn-vinn för alla!

Information

2018-04-09

Dela artikeln:

Kontaktperson

Följ oss på facebook