Bostadspolitik

Nya Moderaterna vill lösa bostadskrisen i Jönköping.

Att möjliggöra fler bostäder i Jönköping är en högt prioriterad fråga på Moderaternas agenda.
– Bostäder är en förutsättning för tillväxt. Människor som väljer att flytta hit för att studera eller jobba medför intellektuell kompetenstillväxt och skattemedel. Man ska kunna tacka ja till ett erbjudande om jobb eller studieplats här utan att behöva oroa sig för att inte hitta boende. Vi inom Moderaterna och Alliansen som helhet har stort fokus på att lösa bostadsförsörjningen, säger Kent Ly som är vice gruppledare för Moderaterna i Jönköping, sitter i valstrategigruppen och som har arbetat med stadsutvecklingsfrågor i kommunen under många år.

Men hur utbredd är egentligen den nationella bostadskrisen här i kommunen?

Frågan ställs till Per Skrealid som är fastighetsvärderare i det egna bolaget Winna Fastigheter. Per är även ledamot i Jönköpings kommuns Fastighetsutvecklings AB.
– Av den bostadsbyggnation som sker idag är merparten bostadsrätter. Det byggs ungefär 700-800 bostadsrättslägenheter per år, vilket är en betydande ökning om vi blickar några år bakåt i tiden. Vi har ökat byggtakten, men det räcker ändå inte. I grunden har vi en stor, befintlig brist på bostäder. Vi har exempelvis omkring 1500 personer i kommunens tomtkö. Utöver det har vi också inflyttning med 1000-1500 personer per år. Med tanke på att det bor i snitt två personer per bostad så innebär det att vi knappt täcker behovet av bostäder genom nybyggnation ens för dem som flyttar hit.

Samlar spetskompetensen.
Eftersom bostadsförsörjning är en prioriterad fråga för Moderaterna har man sett till att samla sakkunniga experter till en särskild grupp som arbetar kontinuerligt och långsiktigt med bostadsutveckling och infrastruktur.
– Per Skrealid är ett bra exempel på den kompetens och erfarenhet vi har knutit till oss i partiet. Det ger oss tyngd och trovärdighet att arbeta med frågorna. Målet är att alla ska ha tak över huvudet – ungdomar som vill flytta hemifrån, studenter, ensamstående, par, barnfamiljer och äldre – inne i stadskärnan eller utanför. Men vi vill också bidra till att skapa en spännande stad för framtiden. Vi är öppna för att tänka i helt nya banor, säger Kent Ly.
Inför valet i september 2018 arbetar gruppen med en rad konkreta förslag till åtgärder och handling som kommer att presenteras inom kort.
– Stora delar av bostadspolitiken och kostnadsbilden för byggnation styrs av beslut som fattas på statlig nivå och som inte kan påverkas eller frångås på kommunal nivå. Exempelvis byggskatter och
-avgifter samt arbetsgivaravgifter. Men det finns ändå flera politiska åtgärder att vidta här i kommunen för att öka byggtakten och minska kostnaderna. Vi inom Moderaterna har exempelvis under flera år arbetat för att få bort de särkrav som kommunen infört och som alltså ställs utöver kraven i bygglagen. Dessa särkrav innebär bland annat fördyrning när man bygger standardiserade modulhus, som annars är kostnadseffektiva byggalternativ, säger Kent Ly.

Åtgärder under innevarande mandatperiod.
Moderaterna har under flera år stått för en djärvare bostadspolitik än opinionspartierna. Man har bland annat tagit täten i frågan om att bygga högre fastigheter och tätare stadskärnor för att nyttja den byggbara mark som finns. Ur miljösynpunkt är det också bättre att bygga högt än att breda ut bebyggelsen. Partirepresentanter har också varit drivande i beslut om nya bostadsområden såsom Munksjöstaden, Södra Munksjöområdet och Atollen-projektet.
– Vi har även vidtagit åtgärder för att utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet mer effektivt, exempelvis genom beslutet att bygga studentboenden på Tändsticksområdet.

Det här har Nya Moderaterna i Jönköping bidragit med under de senaste åren:

  • Drivit en djärvare bostadspolitik!
  • Beslutat om att bygga flera nya bostadsområden.
  • Vidtagit åtgärder för att utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet mer effektivt.

Bygga för framtiden.
Ambitionen att bygga för framtiden har alltid funnits hos Moderaterna.
– Många tänker fortfarande på Jönköping som en småstad, men staden är inte så liten längre. Och större kommer den att bli. Vi vill hantera tillväxten på ett klokt sätt för att skapa en spännande stad med mycket innehåll och bostäder för olika behov och önskemål, säger Per Skrealid.
Moderaterna arbetar på bred front för att möjliggöra ett ökat byggande i Jönköping. Därför spelar det stor roll att Nya Moderaterna och Alliansen får fortsatt förtroende efter valet 2018.

Information

2017-09-08

Dela artikeln:

Följ oss på facebook